Evropská komise zveřejnila evropský srovnávací přehled inovací 2022

CZELO

V porovnání s rokem 2021 se inovační výkonnost zlepšila v 19 členských státech, nejvíce v České republice, Irsku a Finsku.

Evropský srovnávací přehled inovací ukazuje, že inovační výkonnost EU vzrostla od roku 2015 přibližně o 10 %. V porovnání s rokem 2021 se inovační výkonnost zlepšila v 19 členských státech, nejvíce v České republice, Irsku a Finsku. U osmi členských států se naopak zhoršila. Ve srovnání se světovými konkurenty (Austrálie, Jižní Korea, Kanada a Spojené Státy) Evropská unie stále zaostává.  

Na základě dosažených výsledků se členské země rozdělují do 4 výkonnostních skupin: lídři v oblasti inovací, silní inovátoři, průměrní inovátoři a začínající inovátoři. Nejlepší výsledky v Evropské unii má i nadále Švédsko. Do skupiny lídrů v oblasti inovací se dále řadí Belgie, Dánsko, Finsko a Nizozemsko.  

Česká republika je průměrným inovátorem s inovační výkonností 92,6 % ve srovnání s průměrem Evropské unie. V rámci průměrných inovátorů je inovační výkonnost České republiky nad průměrem skupiny a stejně jako u Estonska, Řecka a Litvy roste její inovační výkonnost rychlejším tempem než v samotné EU. Ve srovnání s rokem 2021 vzrostla inovační výkonnost České republiky o 11.7 % například díky zlepšení v oblasti pohybu rizikového kapitálu ve sféře vědy a výzkumu.  

V rámci jednotlivých skupin i celkově v EU je stále možné najít velké rozdíly v inovačních kapacitách. Jednotlivé výkonnostní skupiny jsou většinou koncentrované do určitých regionů: lídři v oblasti inovací a většina silných inovátorů se nachází v severní a západní Evropě, zatímco většina průměrných začínajících inovátorů se nachází v jižní a východní Evropě. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise nebo v samotné publikaci evropského srovnávacího přehledu inovací pro rok 2022