Evropská komise zveřejnila Evropskou inovační agendu

CZELO

Evropská inovační agenda obsahuje 25 specializovaných opatření, která jsou seskupena do 5 stěžejních oblastí.

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávanou Evropskou inovační agendu, který doplňuje politiky Evropského výzkumného prostoru, jehož cílem je vybudovat jednotný evropský trh pro výzkum a inovace. Nová inovační agenda je navržena tak, aby z Evropy udělala vedoucího hráče v rámci globální inovační scény, především v deep tech sektoru. Staví na vědecké excelenci, technologiích a inženýrství a na zásadách evropského jednotného trhu. Hlavními cíli Evropské inovační agendy jsou: 

  • Zlepšit přístup k financování pro evropské start-upy a scale-upy. 
  • Zlepšit podmínky pro inovátory, které umožní experimentovat s novými nápady prostřednictvím živých laboratoří a regulačních pískovišť. 
  • Posílit a urychlit inovace v evropských inovačních ekosystémech po celé EU. 
  • Přilákat a udržet talenty v Evropě. 
  • Zlepšit politický rámec využitím srozumitelnější terminologie a zároveň poskytnou politickou podporu členským státům. 

Evropská inovační agenda obsahuje 25 specializovaných opatření, která jsou seskupena do 5 stěžejních oblastí. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.