Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k mikrokreditům

CZELO

Zapojte se do debaty o podobě mikrokreditů pro celoživotní učení a zaměstnatelnost. Konzultace je otevřena do 13. července 2021.

Čím dál více lidí má potřebu dále se vzdělávat, průběžně si doplňovat znalosti a získávat nové dovednosti. Jak zajistit dostatek příležitostí celoživotního vzdělávání? V reakci na poptávku po flexibilních a modulárních způsobech učení zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci na téma mikrokreditů pro celoživotní učení a zaměstnatelnost.

Konzultace je otevřená až do 13. července 2021. Jejím smyslem je shromáždit nápady na vypracování společné definice mikrokreditů, na vytvoření norem na úrovni EU pro zajištění jejich kvality a transparentnosti, ale i na přípravu dalších kroků, které je třeba podniknout na institucionální, národní a evropské úrovni.

Co jsou mikrokredity?

Evropský přístup k mikrokreditům pomůže rozšířit příležitosti k učení a posílit úlohu institucí vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy v celoživotním učení.

Mikrokredity jsou dokladem o výsledcích studia, které student dosáhl po krátké formě transparentně posouzeného vzdělání. Jsou udělovány po dokončení krátkých samostatných kurzů (nebo modulů) realizovaných v prezenční formě nebo online. Mikrokredity dávají šanci vzdělávat se většímu počtu lidí, protože jsou flexibilní a trvají kratší dobu. Jsou určeny všem zájemců o studium, zejména pro ty, kteří

  • si chtějí rozšířit své stávající znalosti a nepotřebují získat titul,
  • si chtějí doplnit znalosti a dovednosti, které nezískali během formálního vzdělávání, ale vyžaduje je trh práce,
  • si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo se rekvalifikovat.