Evropská komise v rámci Zelené dohody zafinancuje 72 výzkumných projektů

CZELO

Dne 3. června 2021 informovala Evropská komise o výsledcích výzvy Zelené dohody pro Evropu. Výzva s celkovým rozpočtem 1 miliardy eur, financovaná ze zdrojů programu Horizon 2020, byla spuštěna 17. září 2020 a uzávěrkou 26. ledna 2021. Celkově se do ní přihlásilo 1550 způsobilých projektů, které byly následně hodnoceny osmistovkou odborníků, jež z přihlášených projektů vybrala 72 úspěšných projektových návrhů. Podpisy grantových dohod jsou pak plánovány na září 2021.

Do řešení těchto projektů se zapojí téměř 1800 účastníků nejen z oblasti výzkumu, a to jak z veřejného sektoru, tak z toho soukromého, ale i z organizací občanské společnosti. Jejich cílem je reagovat na klimatickou krizi a pomoci s ochranou evropské biodiverzity a ekosystému. Vybrané projekty by se měly zaměřit na následující témata Zelené dohody: např. čistá, cenově dostupná a bezpečná energie; udržitelná a chytrá mobilita; biodiverzita a ekosystémy; nulové znečištění a netoxická prostředí; udržitelné zemědělství; energeticky účinné budovy, atd. Některé projekty se budou věnovat doplňkovým horizontálním oblastem − rozšiřování znalostí a posilování úlohy a zapojení občanů. 

Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.