Evropská komise spustila online portál Evropského prostoru vzdělávání

CZELO

Nový portál nabízí aktuální informace o vzdělávání v Evropě, přehled akcí, užitečné odkazy i statistiky.

Cílem Evropského prostoru vzdělávání je pomoci členským státům vzájemně spolupracovat a společně podporovat a rozvíjet vzdělávání na všech úrovních. Tento týden Evropská komise spustila nový online portál, který na jednom místě nabízí všechny informace a aktuality o Evropském prostoru vzdělávání a o vzdělávání v Evropě obecně.  

Portál je rozdělen do několika částí, ve kterých si každý, kdo se o vzdělávání zajímá, najde něco pro sebe. Dozvíte se informace o Evropském prostoru vzdělávání jako takovém, včetně odkazů na relevantní strategické dokumenty a informací o pracovních skupinách, které v této oblasti působí na evropské úrovni.  

eea portal

Pět prioritních oblastí pro evropské vzdělávání 

Pokud je pro vás důležité konkrétní téma, nebo naopak konkrétní úroveň vzdělávání, můžete se na portálu dozvědět, co se děje právě v této oblasti. Jednotlivé úrovně vzdělávání začínají předškolním vzděláváním a pokračují přes školní, odborné a vysokoškolské až po vzdělávání dospělých.

V rámci tematických okruhů najdete pak 5 základních oblastí, na jejichž rozvoj se chce Evropa v nejbližších letech zaměřit – zlepšování kvality vzdělávání (včetně inkluzivního vzdělávání pro všechny); rozvoj učitelů a vzdělavatelů; rozvoj v oblasti digitálního vzdělávání; rozvoj v oblasti vzdělávání vedoucího k udržitelnému rozvoji a v neposlední řadě také téma spolupráce Evropy s okolním světem.  

Na portálu nechybí ani přehled novinek a akcí, které se aktuálně chystají ve všech výše zmíněných oblastech. Najdete zde také užitečné odkazy a dokumenty, včetně propojení na platformy, které se vzdělávání věnují a pomáhají jeho rozvoji, jako například eTwinning, School Education Gateway, EPALE, Asociace Erasmus Mundus, Centrum digitálního vzdělávání a další. Užitečné informace najdou i ti, kteří se zajímají o statistiky z oblasti vzdělávání.  

Pokud vás některá z aktivit zaujme, můžete si na portálu najít informace o tom, jaké možnosti financování Evropská unie nabízí a jakým způsobem se můžete do jednotlivých aktivit zapojit.