Evropská komise spustila novou politickou platformu zaměřenou na Evropský výzkumný prostor

CZELO

Jedním z cílů Komise je vyžít tuto platformu ke zvýšení povědomí o EVP a jeho dosažených úspěších.

Nová politická platforma bude fungovat jako specializované jednotné kontaktní místo, které má poskytovat komplexní přehled současných politik a činností Evropského výzkumného prostoru (EVP).  

Od roku 2000 představuje EVP sdílenou ambici členských států EU a Evropské komise (v úzké spolupráci se zeměmi asociovaným k rámcovým programům pro výzkum a inovace a zúčastněnými stranami v oblasti VaVaI) vytvořit jednotný trh pro výzkum, inovace a technologie bez hranic v celé Evropě.  

Platforma je součástí nového rámce pro správu EVP a Paktu pro výzkum a inovace v Evropě. Platforma bude: 

  • poskytovat aktuální informace o současném stavu provádění politického rámce EVP a jeho akcích, 
  • poskytovat informace o činnostech v celé EU, které přispívají k dosažení pokroku v oblastech EVP, 
  • obsahovat prvky monitorovacího mechanismu EVP, 
  • nabízet uložiště klíčových dokumentů a zpráv souvisejících s EVP, které budou k dispozici veřejnosti,  
  • sloužit jako ústřední prostor pro komunikaci mezi všemi subjekty, které mají zájem o dosažení cílů EVP.