Evropská komise představila nový přístup k modré ekonomice

CZELO

Dne 17. května 2021 představila Evropská komise nové sdělení o novém přístupu k modré ekonomice, tj. hospodářské odvětví zahrnující mj. rybolov, pobřežní a námořní cestovní ruch, akvakulturu, námořní dopravu, energie z obnovitelných mořských zdrojů atp. V rámci nového přístupu pokládá Evropská komise za nezbytné, aby byl snížen negativní dopad modré ekonomiky na životní prostředí a aby byla tato ekonomika přetvořena na udržitelnou. Jen tak budou moci být naplněny cíle Zelené dohody pro Evropu a zajištěna ekologická a inkluzivní obnova Evropy po pandemii.   

Mezi záměry Evropské komise patří mj. dosažení klimatické neutrality a nulového znečištění v lodní dopravě a přístavech, vývoj inovativních lovných zařízení, zachování a ochrana biologické rozmanitosti vodstva, udržitelný potravinářský průmysl z vodních zdrojů, udržitelnější využívání mořského prostředí a lepší spolupráce mezi všemi subjekty zapojenými do odvětví rybolovu, akvakultury, lodní dopravy, cestovního ruchu a mnoho dalšího. Přechod na udržitelnou modrou ekonomiku vyžaduje využití inovativních řešení a nástrojů, což by mělo mimo jiné zaručit nová pracovní místa a prostor pro vznik inovativního podnikání v této oblasti. 

Více informací v tiskové zprávě Evropské komise.