Evropská komise jmenovala tři nové členy do Vědecké rady ERC

CZELO

Noví členové se své pozice ujmou od 2. března 2022.

Vědecká rada, jako řídící orgán Evropské rady pro výzkum, definuje strategii a metodiky vědeckého financování ERC. Skládá se z 22 členů, kteří zastupují vědeckou komunitu v Evropě a jsou jmenováni Evropskou komisí na základě doporučení nezávislého Identifikačního výboru.

Nově zvolení členové rady, kteří se své pozice ujmou od 2. března 2022, jsou jmenováni na počáteční období čtyř let a nahrazují tři členy, jejichž mandát vypršel. Tři noví členové vědecké rady ERC jsou:

  • Chryssa Kouveliotou, profesorka na Univerzitě George Washingtona, Washington D.C., Spojené státy americké;
  • László Lovász, emeritní profesor na Univerzitě Eötvöse Loránda, Budapešť, Maďarsko;
  • Giovanni Sartor, profesor na Boloňské univerzitě a na Evropském univerzitním institutu, Florencie, Itálie.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.