Evropská komise jmenovala nové členy do Vědecké rady ERC

CZELO

Noví členové se své pozice ujmou od 1. ledna 2023.

Vědecká rada, jako řídící orgán Evropské rady pro výzkum, definuje strategii a metodiky vědeckého financování ERC. Skládá se z 22 členů, kteří zastupují vědeckou komunitu v Evropě a jsou jmenováni Evropskou komisí na základě doporučení nezávislého Identifikačního výboru.

Nově zvolení členové rady, kteří se své pozice ujmou od 1. ledna 2023, jsou jmenováni na počáteční období čtyř let a nahrazují pět členů, jejichž mandát vypršel. Noví členové vědecké rady ERC jsou:

  • Profesorka Harriet Bulkeley z Durhamské univerzity
  • Profesor Thomas Henzinger z rakuského institutu ISTA
  • Profesor Leszek Kaczmarek z Polské akademie věd
  • Profesor Luke O'Neill z Trinity College v Dublinu
  • Profesor Björn Ottersten z Lucemburské univerzity

Zároveň byl rovněž prodloužen mandát pěti aktuálních členů Vědecké rady ERC. Po dobu dalších čtyř let ve své funkci zůstávají:

  • Profesorka Geneviève Almouzni
  • Profesor Ben Feringa
  • Profesorka Mercedes Garcia-Arenal
  • Profesor Eystein Jansen
  • Profesor Jesper Qualmann Svejstrup

Více informací včetně medailonků nově zvolených členů naleznete v tiskové zprávě Evropské rady pro výzkum.