Eurydice přináší překlad hlavních zjištění studie věnované výuce cizích jazyků

Eurydice

V jakém věku se evropští žáci začínají učit první cizí jazyk? Mají na studium dvou cizích jazyků nárok, nebo je pro ně povinností?

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací věnovaných např. i mobilitám učitelů cizích jazyků v rámci jejich přípravného i dalšího vzdělávání jsou vám nyní k dispozici také v češtině v překladu hlavních zjištění studie Eurydice Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition

Obrázek studie Výuka cizích jazyků ve školách v Evropě