EU a Japonsko zahájily rozhovory o možné asociaci Japonska k Horizontu Evropa

CZELO

Asociace by umožnila japonským subjektům účastnit se programu za stejných podmínek jako subjektům z členských států EU.

Během summitu mezi Evropskou unií a Japonskem, který se uskutečnil dne 12. května, představitelé obou stran potvrdili zahájení diskusí s cílem prozkoumat možnost asociace Japonska k programu Horizont Evropa. Přípravné rozhovory poskytují příležitost prodiskutovat předpokládaný rozsah asociace, náležitosti a podmínky účasti v projektech Horizontu Evropa a způsob řízení programu.

Případná asociace Japonska k Horizontu Evropa staví na již existující vynikající úrovni spolupráce v oblasti vědy a technologií. V rámci programu Horizont 2020 (2014–2020) bylo Japonsko úspěšné ve 176 projektech, do kterých se zapojilo 219 japonských subjektů, které navázaly spolupráci s výzkumnými institucemi v celé Evropě i mimo ni. Mezi nejsilnější oblasti spolupráce patří především výzkum v oblastech informačních a komunikačních technologií, klimatu, zdraví a obnovitelných energií (biopaliva).

Více informací naleznete na webu Evropské komise.