EIT Urban Mobility zveřejnilo svoji strategickou agendu na období 2021−2027

CZELO

Dne 16. dubna 2021 zveřejnilo znalostní a inovační společenství EIT Urban Mobility svoji strategickou agendu na období 2021−2027. V rámci Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) existuje celkem osm inovačních společenství zaměřujících se na globální problémy. EIT Urban Mobility se věnuje tématu inteligentní, ekologické a integrované dopravy a klade si za cíl naplnění následujících cílů: zlepšení kvality života ve městech, zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se mu, vytvoření pracovních míst v oblasti městské dopravy a posilování evropského sektoru městské dopravy.   

Strategická agenda na období 2021−2027 definuje cíle a strategické priority a uvádí způsoby vedoucí k jejich dosažení. Dokument dále poskytuje přehled klíčových akcí a aktivit, vysvětluje spolupráci mezi EIT Urban Mobility a stakeholdery na lokální, národní a evropské úrovni, dále se věnuje např. otázce udržitelného financování a představuje další skutečnosti týkající se programového období 2021−2027.   

Jedním z cílů tohoto období je např. větší zapojení samotných občanů, kteří by se v roce 2027 měli již aktivně zapojovat do samotného myšlenkového a tvůrčího procesu v rámci EIT Urban Mobility. Dalším z cílů pro toto programové období je pak navýšení počtu partnerů EIT Urban Mobility, v roce 2022 na počet 257, cíl pro rok 2027 je pak až 327 partnerů. Strategický program je dostupný na webových stránkách EIT Urban Mobility.