EIT oznámilo spuštění iniciativy Deep tech talent

CZELO

Iniciativa má za cíl během příštích tří let vyškolit až 1 milion pracovníků v deep tech oborech.

Iniciativa byla zahájena v rámci EIT summitu v Bruselu a navazuje na novou Evropskou inovační agendu. Jak bylo identifikováno v Evropské inovační agendě, Evropa postrádá potřebné talenty a kvalifikovanou pracovní sílu, která umí správně využívat nové technologie. Tyto technologie mají napomoci zelené a digitální transformaci.  

Iniciativa má za cíl během příštích tří let vyškolit až 1 milion pracovníků v deep tech oborech. Program je otevřen následujícím zájemcům: studenti středních a vysokých škol, podnikatelé a poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy.  V rámci iniciativy bude také kladen silný důraz na účast žen a zemí s nižší inovační kapacitou.  

Program staví na stávajících činnostech EIT v oblasti podnikatelského vzdělávání, včetně těch, které se zaměřují na technické dovednosti, jako jsou například Evropská bateriová akademie nebo iniciativa EIT pro vysokoškolské instituce.  

EIT nyní vyzývá stakeholdery z deep tech sektoru o vyjádření zájmu připojit se do iniciativy. Ti, kteří se chtějí zapojit do rozvoje programu si mohou vybrat, jakou formu podpory upřednostňují (finanční podpora, diseminace informací, rozvoj obsahu programu, aj.).  

Více informací naleznete na webu EIT.