EIT a EPO prohlubují spolupráci v otázkách duševního vlastnictví

CZELO

Memorandem o porozumění se EIT a EPO zavazují ke konkrétním činnostem, projektům a programům.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) podepsal Memorandum o porozumění s Evropským patentovým úřadem (EPO) s cílem posílit spolupráci týkající se problematiky duševního vlastnictví. Vytvoření úzkého partnerství mezi EIT a EPO má reagovat na měnící se podmínky dynamického globálního patentového systému a předávat odborné znalosti evropským inovátorům a malým a středním podnikům. 

Memorandem o porozumění se EIT a EPO zavazují ke konkrétním činnostem, projektům a programům, které podpoří inovátory a podnikatele po celé Evropě s jejich inovativními nápady a následným uvedením na trh. Spolupráce má podpořit hospodářský růst, kulturu duševního vlastnictví mezi výzkumnými pracovníky, inovátory a podnikateli a zároveň zlepšit jejich přístup do evropského systému duševního vlastnictví. 

Více informací naleznete na webových stránkách EIT