Digitální kompetence učitelů. Projekt ContinueUP propojuje evropské školy

DL, DZS

European Schoolnet

Cílem je vytvořit modul začleněný do tří pedagogických fakult ve třech zemích a Massive Online Open Course.

Digitální kompetence učitelů. Projekt ContinueUP propojuje evropské školy

Dům zahraniční spolupráce měl své zastoupení v mezinárodním panelu na semináři o propojování pregraduální přípravy učitelů (ITE) a dalšího vzdělávání (DVPP/CPD) v Portugalsku. Seminář „Initial and Continuous Teacher Training: Practices of innovation and continuity“ vznikl v rámci projektu ContinueUP, který společně se Španělskem, Chorvatskem a Portugalskem realizuje celoevropská síť 34 ministerstev školství European Schoolnet.   

Každá ze tří koordinujících zemí je v projektu zapojena zástupci ITE i CPD, kteří společně vyvíjejí na sebe navazující ITE modul a MOOC (Massive Online Open Course, tj. specifický typ online kurzu, který je k dispozici zdarma a pro neomezený počet účastníků) na téma digitální kompetence učitelů dle evropského modelu DigCompEdu. Hlavní výzvou je vzájemná spolupráce dvou sektorů napříč zeměmi a snaha akreditovat výstupní MOOC jako kurz v mantinelech vzdělávací politiky všech zemí. 

Výstupem projektu budou nejen moduly začleněné do tří pedagogických fakult ve třech státech a národní verze MOOCů v jazycích zapojených zemí, ale také mezinárodní MOOC v angličtině a doporučení pro spolupráci sektoru pregraduálního a kontinuálního vzdělávání pedagogů, které vzniknou ze zkušenosti práce na projektu.     

Dům zahraniční spolupráce je v projektu zapojen jako takzvaný Associate Partner, jeho rolí je hlavně poskytovaní dat o českém vzdělávacím systému a propagování výstupů projektu.   

European Schoolnet je síť 34 ministerstev školství po celé Evropě s centrálou v Bruselu. Síť koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty v oblasti digitálních technologií a STEM vzdělávání.