CZELO stojí za Ukrajinou!

CZELO

CZELO vyjadřuje solidaritu ukrajinským studentům, mládeži, ukrajinské akademické a vědecké komunitě a všem zasaženým válkou.

Z tohoto důvodu se kancelář CZELO jako součást Domu zahraniční spolupráce připojila ke dvěma stanoviskům, prostřednictvím kterých žádá Evropskou unii k okamžité podpoře ukrajinské akademické a výzkumné obce.

V prohlášení Asociace pro akademickou spolupráci (ACA), jejíž členem je i Dům zahraniční spolupráce, „vyzýváme evropské vlády, aby zavedly flexibilní víza a ustanovení o pobytu pro ukrajinské studenty a vědce tak, aby se usnadnila jejich rychlá evakuace.“ Asociace dále navrhuje zavedení mimořádného stipendia/grantovou podporu (např. v rámci programu Erasmus+) a zajištění koordinace na evropské úrovni.

Prostřednictvím společného stanoviska styčných kanceláří pro vědu a výzkum v Bruselu, dále „vyzýváme Evropskou komisi, aby pokračovala v rychlém jednání s cílem zabránit dalším škodám na ukrajinském akademickém a výzkumném sektoru“. Styčné kanceláře ve svém stanovisku vyzývají Evropskou komisi k zavedení opatření tzv. fast-track financování, které bylo implementováno i na začátku pandemie. Kromě toho, jako signatáři stanoviska, velice vítáme a podporujeme iniciativu #ScienceforUkraine, která poskytuje ukrajinským výzkumným a akademickým pracovníkům a pracovnicím přehled aktuálních nabídek pozic na akademických pracovištích a výzkumných institucích napříč celou Evropou.