CZELO se připojilo k Zelenému týdnu EK debatou o cirkularitě

CZELO

Akce přilákala 50 účastníků.

V rámci Zeleného týdne Evropské komise uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu, Českým centrem v Bruselu a Zastoupením hlavního města Prahy při EU letošní druhé Science Café. Tentokrát jsme se zaměřili na téma Circular Literacy. Pozvání přijali Vladimír Kočí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Pavel Zedníček z Institutu cirkulární ekonomiky. Debatu moderoval Petr Holík z Fakta o klimatu a Podcast2050

Druhá edice Sciencé Café se zaměřila na cirkulární gramotnost, konkrétně na současnou problematiku oběhového hospodářství  v České republice i mimo ni a na to, jak se daří firmám adaptovat na cirkularitu. Řeč byla také o přenosu cirkularity do průmyslového odvětví, o odpadovém hospodářství a recyklaci.

Science Café_Circular_Literecy_Green_Week

 

Vladimír Kočí v úvodu představil novinku z VŠCHT a to Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, jehož studijní program je zaměřen na oběhové hospodářství a surovinovou bezpečnost. Vedle pedagogické činnosti, která řeší řízení průmyslových odvětví tak, aby nezatěžovaly životní prostředí, provádí také Ústav studie životního cyklu produktů nebo analýzy materiálových toků, které pomáhají k dekarbonizaci českého průmyslu. 

Ředitel Institutu cirkulární ekonomiky INCIEN, Pavel Zedníček, navázal představením aktivit Institutu a problematikou hospodaření s odpadem v České republice, jehož je recyklována pouhá jedna třetina. Zdůraznil také, že cirkulární ekonomika stále není realitou, s čímž se snaží Institut pomoci svými analýzami a doporučeními pro dekarbonizaci českého průmyslu. Vedle těchto aktivit vybudoval INCIEN také Český cirkulární hotspot, který sdružuje společnosti, které chtějí zapojit cirkularitu do svého obchodního modelu.

 

Celou debatu si můžete pustit na našem YouTube kanálu.

Foto: Anna Vaňková