CZEDUCON 2023 - Alumni Talks: Symfonie globálních zkušeností

Lucie Matějková, Czechia Alumni

Study in Czechia

Jako mozaika zkušeností z celého světa – tak působil CZEDUCON 2023 v srdci Brna, během kterého sdíleli absolventi Masarykovy univerzity Anjanette, Stuart a Novinta detaily jejich inspirujících zážitků v Česku. V rámci sekce Alumni Talks se během neformální diskuse podělili o výzvy, úspěchy a neocenitelné lekce, kterých se jim během akademického snažení v srdci Evropy dostalo, a dopady na jejich současný život.

Propojování kultur a překonávání bariér

Anjanettina volba studia v Brně nebyla jen akademickou preferencí, ale i vědomým krokem vedoucím k rozšíření jazykových znalostí a proniknutí do oblasti mezinárodních vztahů. Bývalá ambasadorka STUDY IN po překonání výzev spojených s prvenstvím v anglickém programu zjistila, že Brno je překvapivě vřelé a vstřícné město. "Pokud zůstanete v kontaktu s absolventy, získáte cenné kontakty, kamkoliv se vydáte." Její příběh přesáhl pouhý rámec výuky, aktivně totiž spolupracovala s ministerstvem vnitra a nevládními organizacemi a během spolupráce překonávala jazykové bariéry. Anjanette poznala akademické prostředí s rovným a férovým přístupem profesorů, kteří byli velmi profesionální a přátelští. Dnes využívá Anjanette své dovednosti jako specialistka na komunitní management a sociální média ve společnosti Bohemia Interactive.

Od náhody k léčení lidstva

Stuartova cesta do Česka byla tak trochu náhoda, když objevil možnost lékařského studia v Česku díky inzerátu anglického programu. Jeho příběh není jen o studiu medicíny; je svědectvím o síle osobních kontaktů a podpoře komunity.  "Vyučující si udělali čas, aby nás poznali. Nikdo nechce doktora, který nepozná rozdíl mezi loktem a uchem, takže na nás byli přísní, ale mělo to smysl." Stuart je nyní lékařem v blanenské nemocnici a zdůraznil zásadní roli češtiny, která umožňuje porozumění a posílení vazeb v jeho každodenním životě. Jeho zážitky vyzdvihují sílu přátelské a otevřené komunity, která se během podobných výzev, jakou byla celosvětová pandemie, stává záchranným lanem. Lidé si možná myslí, že Praha je tou nejlepší a jedinou možností, pro kterou se mohou rozhodnout, když přijedou do Česka za studiem nebo prací. Ve Stuartově případě to bylo trochu jinak a on s hrdostí a radostí tvrdí: "Já su Brňák".

Splněné sny a profesní úspěchy

Novintu zavedl do Česka sen o evropském vzdělání a nečekaná výzva v podobě celosvětové pandemie. "Mezinárodní prostředí zajistili vyučující z různých zemí a všichni byli úžasní." Po ukončení studia ji ke studiu jazyka motivovala její životní situace (koleje jsou k dispozici pouze současným studentům), což jí otevřelo dveře k mnoha dalším možnostem. Novinta se aktivně ucházela o zaměstnání, zapojila se do iniciativ v oblasti udržitelného rozvoje a využila síť absolventů Masarykovy univerzity pro kariérní růst. Dnes pracuje jako specialistka globálního marketingu ve společnosti Zebra Technologies a uplatňuje své dovednosti na světové úrovni.

Tři absolventi měli během CZEDUCONu možnost setkat se se zástupci Masarykovy univerzity - prorektorem pro internacionalizaci Petrem Suchým, ředitelkou Centra pro zahraniční spolupráci Violetou Osouchovou a vedoucím oddělení mezinárodního marketingu Jakubem Motyčkou. Stuart, Anjanette a Novinta si krátce vyměnili vzpomínky na studium na univerzitě a dotkli se současných i budoucích možností využití nástrojů umělé inteligence v jejich současných profesích, jak je již dříve během přednášky "Jak uspět ve světě umělé inteligence" představil Filip Dřímalka.

Alumni Talks nabídly mozaiku mezinárodních zkušeností, které dokládají odolnost, společenské vazby a kulturní integraci zahraničních absolventů českých vysokých škol v Česku. Příběhy Anjanette, Stuarta a Novinty odrážejí ducha adaptabilních, všestranných „světoobčanů". Na konci jejich vyprávění zaznělo jasné poselství: Česko není jen destinací pro vzdělávání, nabízí dobrodružství, které z jednotlivců utváří globální "občany", z nichž každý přináší jedinečný příběh o úspěchu a růstu.

Seznamte se s naší inciativou Study in Czechia a programem Czechia Alumni!