Co přinesl informační den k výzkumu v oblasti vodíku?

CZELO

Výzkum v oblasti vodíku a jeho využitelnosti se postupně stává prioritou nejen pro EU, ale také pro země V4.

Dne 8. února 2022 uspořádala Česká styčná kancelář pro vzdělávaní a výzkum (CZELO) spolu se svými partnery ze zemí V4 Informační den k výzkumu v oblasti vodíku. Akce přilákala téměř 200 účastníků. Cílem akce bylo představení evropských iniciativ, programů a možností partnerství pro zájemce ze zemí V4, ať už z politického, výzkumného nebo průmyslového sektoru.

Akci zahájil Bart Biebuyck, výkonný ředitel partnerství pro čistý vodík, který ve svém proslovu kromě samotného představení partnerství zmínil i plánovanou výzvu zaměřenou na asistenci s přípravou projektových návrhů, která bude spuštěna v červnu a jejím cílem je posílit zapojení zemí EU-13 do aktivit partnerství. Cílem partnerství pro čistý vodík, které navazuje na Společný podnik pro palivové články a vodík je podpora dekarbonizaci těžkých sektorů, jakými jsou ocelářství či chemický sektor, a těžká užitková vozidla. Záměrem je snížit cenu, zlepšit spolehlivost a navýšit výrobu čistých vodíkových řešení.

První blok akce byl věnován představení různých evropských iniciativ, které jsou relevantní pro výzkum v oblasti vodíku, jako jsou výše zmíněná partnerství, Evropská aliance čistého vodíku, významné projekty společného evropského zájmu v oblasti vodíkových technologií, pilotní projekt ERA pro zelený vodík, Fond průlomové energie a iniciativy na podporu zeleného vodíku v rámci EIT InnoEnergy.

Během druhého panelu byly následně prezentovány příklady dobré praxe ze zemí V4. Jak ukázaly jednotlivé prezentace, výzkum v oblasti vodíku a jeho využitelnosti se postupně stává prioritou pro země V4, začínají vznikat různé spolupráce, strategie a vodíkové asociace. Za Českou republiku na akci vystoupil pan Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, který během své prezentace představil Vodíkovou strategii ČR. Ta byla vládou schválená v létě minulého roku. Vodíková strategie by měla sloužit jako vodítko pro firmy a organizace v České republice, která určuje rámec a ukazuje, jakým směrem se bude orientovat vývoj a podpora vodíkových technologií v dalších letech.

Videozáznam z akce naleznete na našem YouTube kanálu.