České sekce ve Francii oslavily sto let existence. Co o nich říkají absolventi a současní studenti?

Pavel Rybář, Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Několikrát odložená výstava “Český sen ve Francii” dokumentuje stoletou historii unikátního vzdělávacího programu.

České sekce výstava

Už v říjnu 1920 odjeli první českoslovenští studenti na Carnotovo lyceum ve francouzském Dijonu. Dnes o 102 roky později píše tato škola společně s lyceem Alphonse Daudeta v Nîmes jednu z nejpozoruhodnějších kapitol česko-francouzských vztahů. Díky oběma lyceím vznikl v tuzemsku jedinečný vzdělávací program, který každý rok otevírá brány mezinárodního vzdělávání českým studentům, aby ve Francii v kolektivu francouzských spolužáků absolvovali středoškolské studium podle tamních osnov, a to včetně francouzské maturity. V současnosti mají české sekce v Dijonu a v Nîmes (a v letech 1923 – 1973 také v Saint-Germain-en-Laye) více než 800 absolventů.

Zpřístupnit tento skoro neznámý kus historie veřejnosti má za cíl výstava Český sen ve Francii /Un rêve tchèque en France/, pod níž jsou podepsáni historik Jiří Hnilica a Tereza Nováková z Českého centra v Paříži. Formou dobových fotografií přibližuje každodenní život českých studentů, který se odehrával ve školních lavicích, na internátech nebo během mimoškolních aktivit. Představuje také výběr profilů absolventů a vedle toho mapuje klíčové momenty v československých dějinách, které vedly k dočasnému uzavření sekcí v důsledku omezování svobod a politických turbulencí v průběhu 20. století. 

Skutečnost, že české sekce přežily celou řadu nepříznivých událostí a od roku 1990 fungují bez přerušení, svědčí o tom, že téma mezinárodního vzdělávání je srozumitelné napříč všemi generacemi. A to i přesto, že se vzpomínky absolventů mohou lišit. Zatímco starší generace středoškoláků ještě zakoušely prožitek odloučení od rodiny a rodné země, dnešním studentům naopak pomáhají široce dostupné technologie komunikace “na dálku”, kterých mohou využít pro rychlé spojení s domovem. Adaptace na prostředí s novými spolužáky a nový způsob výuky ale nadále zůstává tou největší výzvou.

Výstava

Studentka Paulina nastoupila na Carnotovo lyceum v Dijonu v září 2019. Doma v Česku právě tráví jarní prázdniny, které ve Francii trvají dva týdny. Tříleté studium, které se letos dokončuje, podle ní mladého člověka promění a zároveň posílí. „Tři roky určitě pomůžou k tomu, aby se člověk nejenom neskutečně osamostatnil, ale také se obrnil proti stresu a přestal se tolik obávat nových situací a života v cizím jazyce a v cizí zemi s lidmi, které třeba na začátku ani nezná,“ popisuje své zkušenosti. Není neobvyklé, že se studenti českých sekcí po odmaturování hlásí na francouzskou univerzitu nebo dále studují v zahraničí. 

O studium na francouzských lyceích projeví každý rok zájem mezi třiceti a čtyřiceti studenty z Česka. Cesta do českých sekcí začíná výběrovým řízením, které je dvoukolové a koná se vždy na jaře. Uchazeči nejprve podstoupí písemný test, který ověřuje nejen jejich jazykové znalosti, ale také schopnost porozumět textu, vyjádřit názor a argumentovat. Ve francouzském školství je tento způsob “kontroly” studijních dovedností nedílnou součástí tamní výuky. Ti, co v testu uspějí, postupují k ústnímu pohovoru za účasti zástupců lyceí. Mezi kandidáty převažují žáci s mírně pokročilou znalostí francouzštiny, smyslem pohovoru je ale spíše přesvědčit o motivaci ke studiu a připravenosti čelit výzvám.

Paulina vzpomíná, že první týdny převrátily její představu o české sekci v Dijonu vzhůru nohama. „Když jsem přijížděla, představovala jsem si, že jdu úplně do něčeho jiného. Myslela jsem si, že jedu spíš na nějaký francouzský kurz, takže mě potom překvapilo, že musím fungovat v cizím jazyce a nikdo na mě nepočká, až se ten jazyk doučím. Že jsem to naopak já, kdo musí nastoupit do rozjetého vlaku a naučit se ten jazyk sama,“ uzavírá Paulina, která plánuje po maturitě zůstat ve Francii a pokračovat ve studiích.

Na pobytové náklady žáků českých sekcí přispívají MŠMT ČR a Francouzské velvyslanectví v ČR. Na financování se podílejí i města Dijon a Nîmes a regionální rady Burgundska a Okcitánie. K partnerům projektu patří také DZS, které každoročně spoluorganizuje vyslání studentů. Řada absolventů je aktivní ve Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii.             

Výstavu Český sen ve Francii /Un rêve tchèque en France/ je možné navštívit v prostorách Francouzského institutu v Praze do 14. května.

Stoletou historii česko-francouzského vzdělávacího programu zkoumá také monografie Jiřího Hnilici Fenomén Dijon, která vyšla v roce 2017 v Nakladatelství Karolinum.