Ceny Nového evropského Bauhausu ocení udržitelnost, estetiku a inkluzi

CZELO

Dne 23. dubna otevřela Evropská komise výzvu k podávání žádostí o ceny Nového Evropského Bauhausu, stalo se tak během online konference Nového evropského Bauhausu (NEB).  

Ceny budou udělovány v celkem deseti kategoriích, přičemž v každé z kategorií jsou dva paralelní soutěžní okruhy. První pro již existující dobré příklady jasně uplatňující tři klíčové hodnoty Nového evropského Bauhausu – udržitelnost, estetika a inkluze, tzv. Ocenění Nového evropského Bauhausu (New European Bauhaus Awards). Druhý okruh, tzv. Cena Nového evropského Bauhausu pro vycházející hvězdy (New European Bauhaus Rising Stars), je určena pro koncepce nebo nápady, které byly do soutěže zaslány mladými lidmi do 30 let. Tato cena si dává za cíl podpořit mladou generaci a motivovat ji k vytváření a vymýšlení nových nápadů a zajímavých koncepcí.

Přihlášky je možné zasílat do 31. května 2021. V přihlášce musí být uvedeno, proč a jakým způsobem daný příklad, projekt či koncepce představuje nebo ztělesňuje tři výše zmíněné hlavní hodnoty NEB. Dále musí přihláška obsahovat analýzu jejich inovativního rozměru. Pokud jde o „vycházející hvězdy“, musí účastníci navíc předložit kroky plánované pro další rozvoj nebo realizaci koncepce nebo nápadu.  

Ceny budou uděleny celkem v 10 kategoriích, např.:  Techniky, materiály a postupy pro výstavbu a design / Výstavba v duchu oběhovosti / Výrobky a životní styl / Modulární, adaptabilní a mobilní řešení pro bydlení / Mobilizace kultury, umění a komunit / Zachování a přeměna kulturního dědictví