Byla spuštěna nová soutěž o cenu New Industry 5.0 Award!

CZELO

Termín odevzdání přihlášek je 1. dubna 2022. Projekty můžete přihlásit na stránkách Evropské komise.

Evropská komise zahájila první ročník ceny New Industry 5.0 věnovanou projektům, které pomohly evropskému průmyslu stát se odolnějším, udržitelnějším a více zaměřeným na občany. Cena byla připravena ve spolupráci s European Factories of the Future Research Association (EFFRA) a platformou ManuFUTURE.

Soutěž je určena pro projekty financované z prostředků Horizontu 2020, Horizontu Evropa nebo Evropského inovačního a technologického institutu. Zároveň musí být oficiální datum zahájení projektu po 31. srpnu 2018 a ten musí být jednoznačně spojený s průmyslem. Termín odevzdání přihlášek je 1. dubna 2022, v 17:00 SEČ.

Jde o jedinečnou příležitost upozornit na inovativní projekty, které přispívají k prioritám Komise stanovených v programech: Zelená Dohoda pro Evropu, Evropa připravená na digitální věk a Hospodářství ve prospěch lidí.

Projekty bude hodnotit nezávislá porota složená ze zastupitelů různých sektorů průmyslu a akademické obce. Vítězný projekt získá podporu od Evropské komise, včetně přípravy propagačního videa, publicity na sociálních sítích prostřednictvím kanálů Komise a článku v Horizon Magazine. Finalisté budou pozváni na slavnostní předávání cen během každoročních Evropských dnů pro výzkum a inovace v červnu 2022, kde budou moci prezentovat své projekty.

Své projekty můžete přihlásit na stránkách Evropské komise.