Byl zveřejněn pracovní program Evropské rady pro inovace

CZELO

Dne 18. března byl zveřejněn pracovní program Evropské rady pro inovace (EIC) na rok 2021.  Z celkového rozpočtu 10 miliard eur na období 2021–2027 je pro rok 2021 vyčleněno více než 1,5 miliardy eur, přičemž kolem 3 miliard eur z celkového rozpočtu je určeno na EIC Fund.

Hlavním cílem EIC je podporovat hlavně rizikové průlomové a přelomové inovace (technologické i netechnologické) s potenciálem pro tvorbu nových trhů a překlenovat mezery ve financování větší nabídkou nástrojů rizikového financování. Podpora EIC je založená na principu bottom-up a je určena jednotlivým žadatelům i multidisciplinárním konsorciím řešitelů.