Brožura Czech Higher Education je vstupní bránou do českého vysokého školství (ne)jen pro zahraniční experty

Radana Zbořilová, Study in the Czech Republic

Study in the Czech Republic

Publikace poskytuje ucelené informace o českém vzdělávacím systému pro odborníky v mezinárodním vzdělávání a zahraniční studenty.

Brožura Czech Higher Education, kterou vydává Dům zahraniční spolupráce a iniciativa Study in the Czech Republic je skvělým nástrojem nejen pro profesionály z oblasti mezinárodního vzdělávání, ale i pro zahraniční studenty. Dozví se v ní, jak funguje český vzdělávací systém, které akreditované veřejné a soukromé vysokoškolské instituce najdete v České republice, jaké jsou nejnovější trendy v internacionalizaci nebo jaké zde existují možnosti spolupráce pro vytvoření nových či prohloubení stávajících mezinárodních partnerství.

Stáhněte si celou brožuru v elektronické podobě

Česká republika je v posledních letech stále populárnější destinací zahraničních studentů, kteří si zde mohou vybrat svůj studijní obor mezi více než 1 000 nejrůznějšími akreditovanými bakalářskými, magisterskými a doktorskými programy v angličtině a dalšími cizími jazyky. Více než 150 programů je také nabízeno v podobě tzv. „double degree“ nebo „joint degree“.

České vysokoškolské instituce hrají také důležitou roli ve výzkumu a vývoji. Silné zaměření na vědu a inovace dokládají aktuální projekty mnoha českých i zahraničních vědců a společností. Téměř každá veřejná vysoká škola má vlastní infrastrukturu podporující inovativní startupy a projekty. Tento fakt tak představuje ideální podhoubí k formování strategických mezinárodních partnerství a k rozsáhlé nabídce projektů a výměnných pobytů pro studenty nebo i pracovníky univerzit z celého světa.

Czech Higher Educatin
Titulní strana brožury Czech Higher Educatin