Brožura Czech Higher Education je vstupní bránou do českého vysokého školství (ne)jen pro zahraniční experty

Radana Zbořilová, Study in the Czech Republic

Study in Czechia

Publikace poskytuje ucelené informace o českém vzdělávacím systému pro odborníky v mezinárodním vzdělávání a zahraniční studenty.

Brožura Czech Higher Education, kterou vydává Dům zahraniční spolupráce a iniciativa Study in the Czech Republic je skvělým nástrojem nejen pro profesionály z oblasti mezinárodního vzdělávání, ale i pro zahraniční studenty. Dozví se v ní, jak funguje český vzdělávací systém, které akreditované veřejné a soukromé vysokoškolské instituce najdete v České republice, jaké jsou nejnovější trendy v internacionalizaci nebo jaké zde existují možnosti spolupráce pro vytvoření nových či prohloubení stávajících mezinárodních partnerství.

Stáhněte si celou brožuru v elektronické podobě

Česká republika je v posledních letech stále populárnější destinací zahraničních studentů, kteří si zde mohou vybrat svůj studijní obor mezi více než 1 000 nejrůznějšími akreditovanými bakalářskými, magisterskými a doktorskými programy v angličtině a dalšími cizími jazyky. Více než 150 programů je také nabízeno v podobě tzv. „double degree“ nebo „joint degree“.

České vysokoškolské instituce hrají také důležitou roli ve výzkumu a vývoji. Silné zaměření na vědu a inovace dokládají aktuální projekty mnoha českých i zahraničních vědců a společností. Téměř každá veřejná vysoká škola má vlastní infrastrukturu podporující inovativní startupy a projekty. Tento fakt tak představuje ideální podhoubí k formování strategických mezinárodních partnerství a k rozsáhlé nabídce projektů a výměnných pobytů pro studenty nebo i pracovníky univerzit z celého světa.

Czech Higher Educatin
Titulní strana brožury Czech Higher Educatin