Aliance Evropské unie na podporu vědecké diplomacie byla oficiálně spuštěna

CZELO

Dne 10. června 2021 byla oficiálně spuštěna Aliance Evropské unie na podporu vědecké diplomacie (The European Union Science Diplomacy Alliance), aby přispěla k rozvoji diplomacie v oblasti vědy, technologií a inovací. Jedná se o společnou iniciativu projektů vědecké diplomacie financovaných z programu Horizont 2020, a to jmenovitě o projekty S4D4C, InsSciDE and EL-CSID. Ty by rády navázaly a i nadále rozvíjely svou spolupráci zahájenou v rámci H2020, proto se rozhodly Alianci spustit.Jejím cílem je mimo jiné rozvíjet a organizovat školení a odbornou přípravu, budovat kapacity a organizovat společné výzkumné projekty na téma vědecké diplomacie, stejně jako usnadnit hledání grantových příležitostí. Tato aliance by měla plnit úlohu tzv. hubu, neboli centra založeného na dobrovolné koordinaci a opírajícího se o aktivní zapojení jeho členů, a měla by se zaměřovat i na řešení společenských výzev, šířit povědomí, podporovat sdílení informací, propojovat a rozvíjet komunitu vědecké diplomacie působící v oblasti výzkumu, inovací a technologií, radit zúčastněným stranám z oblasti vědecké diplomacie a mnoho dalšího. 

 

Více informací na webové stránce této Aliance.