Aktuality v červnu 2023

Stipendia a další nabídky pro studenty, absolventy a pedagogy vysokých škol, blížící se akce a termíny uzávěrek.

Akce

Infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce

Na začátek nového akademického roku připravujeme pro pracovníky vysokých škol infoseminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce programů AIA, AKTION, CEEPUS a Fondy EHP. Seminář proběhne 7. září prezenčně v budově DZS – Na Poříčí 4,
Praha 1. Program semináře bude upřesněn. Účast na semináři je zdarma, nutná je registrace online do 5. září 2023.

Mezinárodní soutěž Falling Walls Czech Republic pro mladé vědce a inovátory

Falling Walls Lab Czech Republic je českým kolem soutěže mezinárodní akademické sítě Falling Walls, která letos proběhne 12. září v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Během 3minutové prezentace zde soutěžící představí svoje inovativní myšlenky a nápady z nejrůznějších oborů. Vítěz bude pozván na celosvětové finále 7. listopadu 2023 v Berlíně. Tři vítězové berlínského finále obdrží titul Falling Walls Young  Innovator of the Year, finanční odměnu a příležitost představit svůj projekt na konferenci Falling Walls Science Summit.
Podávání přihlášek probíhá online do 30. června 2023.

Studijní pobyty

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2023/2024

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA a v podobě souhrnného katalogu 
na stránkách AIA.

Stipendijní nabídky pro všechny veřejné VŠ

Slovinsko – letní škola slovinského jazyka 

Ministerstvo školství, vědy a sportu Slovinska nabízí 3 stipendia k absolvování dvoutýdenních letních kurzů slovinského jazyka na Univerzitě v Lublani.
Žádosti přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz
Termín pro podání žádosti: 8. červen 2023
Bližší informace: stručně v přehledu přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Centra pro slovinštinu jako druhého a cizího jazyka

Itálie, stipendia italské vlády – studijní, výzkumné a jazykové pobyty pro studenty

Italská vláda nabízí stipendia ve výši 900 EUR měsíčně k realizaci několika druhů pobytů:

  • studijní a výzkumné pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 6–9 měsíců
  • studijní projekty v rámci doktorátu pod dvojitým vedením v délce 6–9 měsíců
  • vyšší umělecké, hudební a taneční kurzy (AFAM) v délce 6–9 měsíců
  • pokročilé kurzy italského jazyka a kultury v délce 3 měsíce

Žádosti se podávají přes portál Study in Italy
Termín pro podání žádosti: 9. červen 2023 do 14:00
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně
na stránkách Study in Italy v angličtině a v italštině.
AIA stipendia italské vlády neadministruje, s dotazy se prosím obracejte na konzulární úsek Velvyslanectví Italské republiky.

Gruzie – pobyty pro pedagogy

Dodatečně bylo vypsáno výběrové řízení k přednáškovým a výzkumným pobytům pro VŠ pedagogy. Přihlášky je možné podávat průběžně, není stanovena uzávěrka.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA
Přihlášky přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zasílat emailem na
e-podatelna@dzs.cz

Mexiko  studijní a výzkumné pobyty pro studenty

Ministerstvo zahraničních věcí Mexika nabízí stipendia pro studijní a výzkumné pobyty studentů BSP, MSP a DSP v délce do 10 měsíců.
Bližší informace: stručný přehled nabídky ve vyhledávači AIA, podrobně na stránkách programu a v aktuální brožuře programu na rok 2023.
Žádosti o stipendium přijímá: AIA emailem na e-podatelna@dzs.cz.
Termín pro podání žádostí: 23. červen 2023

Další programy

Stipendia Visegrad Fellowship Program Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách.
Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad.
Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu.
Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu

Stipendia ke studiu v Thajsku

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je možné stipendium v akademickém roce 2023/2024 získat, naleznete
v přehledu thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. 
Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

Stipendijní pobyty v Indii – Horizon Europe & Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 

Program Evropské unie Horizon Europe nabízí v rámci MSCA stipendijní pobyty v Indii pro vědecké pracovníky a akademiky v různých oborech. Podmínkou je ukončené PhD. studium. Stipendium je možné využít k pobytu v délce 12 až 24 měsíců na různých veřejných i soukromých výzkumných institucích v Indii (univerzity, výzkumné ústavy, soukromé společnosti). Součástí stipendia je štědrý plat a úhrada výzkumných nákladů. Bližší informace naleznete na stránkách programu Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023 – Global Fellowships a v letáku programu na rok 2023. Žádosti se podávají online přes portál Evropské komise.
Termín pro podání žádostí: 13. září 2023

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

Nabídky pro samoplátce

Letní kurzy na University of Cambridge v Británii

University of Cambridge pořádá v rámci Mezinárodního letního programu 1 až 4-týdenní kurzy pro veřejnost nejrůznějšího zaměření. Letošní jubilejní 100. ročník proběhne v termínu
9. července – 5. srpna 2023. V nabídce je zastoupené spektrum témat a oborů, jako obchod a inovace, globální výzvy, historie, literatura, filozofie, výtvarné umění a přírodní vědy. Podrobný přehled kurzů je k dispozi v detailech programu. Kurzy je možno kombinovat. Podmínkou pro přijetí je angličtina na vysokoškolské úrovni. Bližší informace
o podání přihlášky, ceně kurzů, rozvrhu a dalších podrobnostech nabídky naleznete
na stránkách University of Cambridge.

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta
a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

PŘEHLED TERMÍNŮ

09. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia italské vlády – Itálie – pobyty pro studenty
23. 06. – uzávěrka žádostí o stipendia – Mexiko – studijní a výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP, DSP
13. 09. – uzávěrka žádostí o stipendia – Indie – Horizon Europe & Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) Global Postdoctoral Fellowships 
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Gruzie – krátké přednáškové a výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy
bez termínu – podávání žádostí o stipendia – Belgie – výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin