Způsobilé vzdělávací programy a aktivity pro dospělé účastníky vzdělávání

V rámci podpory programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých mohou organizace kromě svých zaměstnanců vysílat také dospělé účastníky svých vzdělávacích aktivit.

Tímto Dům zahraniční spolupráce definuje jejich způsobilost.

  • Vzdělávací aktivity mohou zahrnovat kombinaci různých metod a technik formálního, informálního a neformálního učení, jako je vzájemné učení, učení se prací, dobrovolnictví a další inovativní přístupy.
  • Obsah aktivit je zaměřený na vytváření příležitostí pro osobní růst, zvyšování klíčových kompetencí, aktivizaci, zvyšování sebevědomí a kvality života.
  • Při výběru účastníků by v souladu s cíli programu měly všechny projekty usilovat o inkluzivní a vyváženou kombinaci účastnických profilů a významné zapojení účastníků s omezenými příležitostmi.