ALBÁNIE - Letní škola albánského jazyka

PDF (65 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Albánie
ALBÁNIE - Pobyty pro VŠ učitele

PDF (64 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Albánie
ŠVÉDSKO - Letní kurzy švédského jazyka v roce 2023

PDF (78 kB) Stipendia na základě mezinárodních smluv

Švédsko
Lotyšsko
POLSKO - KUL Lublin_Studijní pobyt_2022

PDF (152 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
Turecko
Polsko
Univerzita v Tiraně_Jazykový kurz 09_10_2019

PDF (477 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Albánie
Polsko
Varšavská univerzita-studijní pobyt_07_03_2019

PDF (237 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko
Opolská univerzita-studijní pobyt_28_12_2018

PDF (241 kB) Zprávy ze studijních pobytů

Polsko