Webinář EPALE: Jak "prodávat" svá témata tak, aby je účastníci kurzu "koupili"

EPALE

Téma:
Jak "prodávat" svá témata tak, aby je účastníci kurzu "koupili"

Obsah:
Webinář účastníkům předloží trochu jiný pohled na vztah „vzdělavatel-vzdělávaný“, a to jako na „prodávající-kupující“. Budou objasněny tržní principy, které se promítají do přístupu účastníků vzdělávacích aktivit a je potřeba s nimi počítat. Bude prezentováno know-how z jiných oborů, zejména marketingu (zákaznické péče, zákaznická zkušenost atp). Webinář rozšiřuje a obohacuje stávající poznatky andragogiky a nabízí řešení na různé situace (konfliktní účastník, nespolupráce, nedobrá atmosféra) z jiného – businessového pohledu. Díky odkrytí kořenů problémů získá účastník webináře dostatečně jasnou schématickou mapu, kterou už si snadno dokreslí sám tak, aby jeho cenná témata byla přijata účastníky školení s povděkem.

Lektorka:
Kamila působila v podnikové sféře v různých manažerských pozicích po dobu 15 let, což jí přineslo neocenitelné praktické zkušenosti. Na to navázala prací v akademickém prostředí, ke dnešku již takřka dalších 15 let. Díky tomuto působení (výzkumy, metodiky, publikace) umí diagnostikovat a hledat řešení na míru. Spolupracuje s LIGS University (USA) a Vysokou školou ekonomie a managementu Praha, kde rozvíjí zejména obor marketing, a také s mnoha firmami při rozvoji jejich zaměstnanců. Na studenty pohlíží jako na zákazníky, což je základ jejího přístupu.

Komu je událost určena
  • Odborníci ve vzdělávání