Evropský Zelený týden 2021

Ve dnech 3. května až 13. června 2021 se napříč celou Evropou uskuteční již tradiční evropský Zelený týden. Hlavním tématem letošního Zeleného týdne bude Akční plán EU pro nulové znečistění ovzduší, vody a půdy a další relevantní iniciativy Zelené dohody pro Evropu, jako jsou iniciativy v oblasti klimatu, nadcházející strategie v oblasti chemických látek, jakož i iniciativy v oblasti energetiky, průmyslu, mobility, zemědělství, rybolovu, zdraví a biodiverzity.

Více informací včetně jednotlivých partnerských akcí naleznete na oficiální webové stránce Evropské komise.