EduCafé – Diskuzní večer o genderových nerovnostech ve vzdělávání

EduCafé na téma „Bridging the STEM gender gap through (and in) education“ se bude konat 10. května ve StamEuropa v Bruselu.

Diskuzní večer, tzv. EduCafé, pořádá Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) spolu se Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu (KJMK) a je určen jak odborníkům ve vzdělávání, tak zájemcům z řad široké veřejnosti. Debata bude probíhat v angličtině.   

Květnové EduCafé se zaměří na genderové nerovnosti ve vzdělávání, konkrétně na to, jak řešit nízké zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a následně i profesních kariérách. V debatě zazní, jakou roli hraje vzdělávání (jak počáteční, tak průběžné, formální či neformální) při překonávání genderových nerovností. Dozvíte se o současné situaci v českém vzdělávacím systému i o obecných trendech a tendencích na úrovni EU. Seznámíte se také s příklady dobré praxe a vývojem politik v České republice.  

Diskutovat o tomto tématu budou Johana Jonáková z neziskové organizace Gender Studies o. p. s., která je informačním, konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách genderové rovnosti ve společnosti, a Olga Maximová z neziskové organizace Czechitas, jež se zaměřuje se na celoživotní vzdělávání dívek a žen v IT dovednostech či na pomoc při nastartování kariéry v IT. Diskuzní večer bude moderovat Zdeňka Trachtová, zahraniční redaktorka Českého rozhlasu v Bruselu.  

Na EduCafé se můžete registrovat prostřednictvím online formuláře.  

EduCafé pozvánka