Digital Literacy and Online Safety MOOC

Digitální gramotnost a on-line bezpečnost jsou žhavými tématy dnešních dní. Zveme vás proto na bezplatný kurz s názvem Digital Literacy and Online Safety, který svým účastníkům nabízí vhled do trendů, problémů a výzev on-line světa spojených se současnou koronavirovou pandemií.

V rámci tohoto kurzu v anglickém jazyce se dozvíte mimo jiné o kyberšikaně, dezinformacích, konspiračních teoriích nebo online podvodech. Kurz je určen především učitelům ZŠ a SŠ, ale vřele ho doporučujeme též všem rodičům a zájemcům o toto téma. Jeho časová náročnost jsou zhruba 4 hodiny týdně.

V případě zájmu se na kurz můžete přihlásit přímo na stránkách EUN Academy.

Komu je událost určena
  • Učitelé a zaměstnanci škol