6. Evropský summit pro vzdělávání

Evropská komise zveřejnila registraci na již 6. Evropský summit pro vzdělávání, letos s tématem "The European Education Area: A reality for all" (Evropský prostor vzdělávání: Realita pro všechny). 

Summit proběhne 30. listopadu v Bruselu a bude také streamován online. Registrace k prezenční účasti je již spuštěna na webu akce.

Mezi letos řešená témata bude patřit například: 

  • zlepšení kvality vzdělávání s důrazem na přínos pro všechny
  • lepší plánování investic do vzdělávání a odborné přípravy
  • podpora dovedností nutných pro digitální a ekologickou transformaci
  • střednědobé hodnocení Evropského vzdělávacího prostoru
  • budoucnost vzdělávacích mobilit
  • atraktivita učitelských profesí