Zkušenosti s programem AKTION Česká republika – Rakousko

07. 02. 2022

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace červen – červenec 2021

Zpráva shrnuje výsledky z kvantitativního šetření mezi řešiteli projektů programu a kontaktními osobami na zahraničních oddělení VŠ.

Cílem výzkumu bylo zjistit hlavní přínosy, výhody a nevýhody programu AKTION z pohledu řešitelů projektů a kontaktních osob programu. Výstupy rovněž posloužily jako jeden z podkladů v rámci přípravy dalšího programového období.

Výzkum probíhal online pomocí nástroje SurveyMonkey. Sběr dat: 23. 6. – 6. 7. 2021. Získáno 90 odpovědí, z toho pro účely analýzy využito 78 (12 respondentů nebylo zařazeno z důvodu odpovědi pouze na první otázku dotazníku). Rozložení respondentů v cílových skupinách: 38 řešitelů projektů, 20 kontaktních osob na zahraničních odděleních, 20 pracovníků zahraničních oddělení na nezapojených školách.