Zkušenosti koordinátorů programu Erasmus+, neformální vzdělávání mládeže a Evropský sbor solidarity

23. 09. 2021

Zpráva z výzkumu motivací a bariér koordinátorů projektů programu Erasmus+

Zpráva shrnuje výsledky z kvantitativního šetření mezi koordinátory projektů programu Erasmus+ v sektoru neformálního vzdělávání mládeže a Evropského sboru solidarity. Výzkum mapoval zkušenosti, motivace a bariéry, se kterými se koordinátoři při práci setkávají. Dále bylo cílem získat srovnání z pohledu koordinátorů, kteří měli zkušenost i z předchozího projektového období nebo z jiného programu, než je Erasmus+.