Výsledky dotazníkového šetření k vytváření JVU a principům ECVET

Výsledky dotazníkového šetření k vytváření jednotek výsledků učení a principům ECVET Erasmus+ KA1, výzva 2018

Hlavním cílem šetření bylo získat detailní informace o vytváření a využívání jednotek výsledků učení (JVU) z pohledu realizátorů projektů mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.
Sběr dat proběhl v listopadu 2019 pomocí dotazníku. E-mailová žádost o vyplnění dotazníku byla zaslána na 123 adres. Odpovědělo 84 respondentů, návratnost tedy činila 68 procent.