Postoje veřejnosti ke studijním a praktickým stážím v zahraničí

15. 07. 2021

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace podzim 2018

Cílem výzkumu bylo zmapovat postoje české populace k zahraničním výjezdům a dalším mezinárodním aktivitám.

Výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 18+ podle základních sociodemografických proměnných (region, věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště).

Sběr dat probíhal od 26. září do 11. října 2018 pomocí výzkumných metod CATI a CAWI na celkem 1033 respondentech. Výběr respondentů byl kvótní. Nezávislý výzkum byl realizován společností MEDIAN s.r.o. výhradně pro Dům zahraniční spolupráce.