Národní absolventský program DZS Czechia Alumni

03. 02. 2021

Zpráva z kvalitativní studie, listopad-prosinec 2020

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou KANTAR bylo realizováno šest fokusních skupin s cizinci, kteří v České republice absolvovali celý studijní program či krátkodobý studijní pobyt, ať již v češtině nebo v angličtině . Stěžejním tématem byl nový program "Czechia Alumni", který je určen právě pro absolventy studia v České republice. V rámci fokusních skupin tak proběhly diskuse o zaměření, možných výhodách a úskalích programu.