Koordinátoři programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v období pandemie COVID-19

24. 08. 2020

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace duben 2020

Účelem dotazování bylo zmapovat situaci koordinátorů aktuálních projektů v těchto programech ve spojitosti s pandemií COVID-19 a zjistit, jak se v této situaci změnil způsob a množství jejich práce a zda mají k dispozici potřebné informace a podporu.