Koordinátoři programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity v období pandemie COVID-19

24. 08. 2020

Účelem dotazování bylo zmapovat situaci koordinátorů aktuálních projektů v těchto programech ve spojitosti s pandemií COVID-19 a zjistit, jak se v této situaci změnil způsob a množství jejich práce a zda mají k dispozici potřebné informace a podporu.

 

  • Termín dotazování: 9. – 20. 4. 2020 Počet získaných odpovědí: 681 Počet odpovědí, které vstoupily do analýzy: 596 Návratnost: 55 %