Erasmus+: Vzdělávání dospělých - účastníci vyjíždějící z ČR

29. 06. 2023

Mobility KA104, výzvy 2014-2021, aktualizace: červen 2023

 

Obsah 

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014–2021.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2021. 
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014–2021.