Erasmus+: Vzdělávání dospělých - účastníci vyjíždějící ČR

13. 06. 2022

Mobility KA104, výzvy 2014-2020, aktualizace: červen 2022

 

Obsah 

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014–2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2020. 
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014–2020.