Erasmus+: Vzdělávání dospělých - účastníci vyjíždějící ČR

09. 08. 2021

Mobility KA104, výzvy 2014-2020, aktualizace: srpen 2021

 

Obsah 

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 6: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit vyjíždějících pracovníků za výzvy 2014-2020.