Erasmus+: Vzdělávání dospělých - účastníci přijíždějící do ČR

13. 06. 2022

Mobility KA104, výzvy 2014-2020, aktualizace: červen 2022

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle vysílající země za výzvy 2014–2020. 
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014–2020.