Erasmus+: Vzdělávání dospělých - účastníci přijíždějící do ČR

09. 08. 2021

Mobility KA104, výzvy 2014-2020, aktualizace: srpen 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 6: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit pracovníků za výzvy 2014-2020.