Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - účastníci vyjíždějící z ČR

29. 06. 2023

Mobility KA103, KA107 a KA131, výzvy 2014-2021, aktualizace: červen 2023

 

Obsah  

Výjezdy do programových zemí 2014 - 2020 (KA103)

 • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014–2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle pohlaví za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014–2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 10: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2020.

 

Výjezdy do partnerských zemí 2014 - 2020 (KA107)

 • Tabulka 11: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 12: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 13: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 14: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014–2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 15: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle pohlaví za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 16: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 17: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 18: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014–2020.
 • Tabulka 19: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014–2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 20: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2020.

 

Výjezdy nové programové období 2021 (KA131)

 • Tabulka 21: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvu 2021.
 • Tabulka 22: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvu 2021.
 • Tabulka 23: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvu 2021.
 • Tabulka 24: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvu 2021. (kategorizováno)
 • Tabulka 25: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle pohlaví za výzvza výzvu 2021.
 • Tabulka 26: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvza výzvu 2021.
 • Tabulka 27: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle vysílajícího kraje za výzvu 2021.
 • Tabulka 28: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvu 2021.
 • Tabulka 29: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014–2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 30: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014–2020.