Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - studenti vyjíždějící z ČR

01. 09. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2020, aktualizace: září 2021

 

Obsah  

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2014-2020.                         
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020.                                            
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)        
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2020.             
  • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.                                                                                                       
  • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 7: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.