Erasmus+ účastníci na výjezdu v období pandemie COVID-19

24. 08. 2020

Zpráva z kvantitativního šetření, duben 2020

Účel dotazování bylo zmapovat situaci účastníků aktuálních zahraničních výjezdů v programu ve spojitosti s pandemií COVID-19 a zjistit, jakým způsobem tuto situaci zvládají, zda mají k dispozici potřebné informace a zda dostávají adekvátní podporu.