Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci vyjíždějící z ČR

29. 06. 2023

Mobility KA101, výzvy 2014-2021, aktualizace: červen 2023

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících žáků dle přijímající země za výzvu 2021.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020 - kategorizováno. 
  • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících žáků dle pohlaví za výzvu 2021.
  • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 8: Porovnání počtu vyjíždějících žáků dle kraje vysílající instituce za výzvu 2021.