Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci vyjíždějící z ČR

10. 11. 2020

Mobility KA101, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  1. Tabulka 1 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2019.
  2. Tabulka 2 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019.
  3. Tabulka 3 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
  4. Tabulka 3 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2019. 
  5. Tabulka 5 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2019.  
  6. Tabulka 6 :Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019. 
  7. Tabulka 7 :Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019.