Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci vyjíždějící z ČR

30. 06. 2022

Mobility KA101, výzvy 2014-2020, aktualizace: červen 2022

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících zaměstnanců dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2020.