Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci vyjíždějící z ČR

08. 04. 2021

Mobility KA101, výzvy 2014-2020, aktualizace: duben 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2020.           
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020.                               
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.                           
  • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 8: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.