Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci přijíždějící do ČR

29. 06. 2023

Mobility KA101, výzvy 2014-2021, aktualizace: červen 2023

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle vysílající země za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících žáků dle vysílající země za výzvu 2021.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle oboru za výzvy 2014-2020 - kategorizováno. 
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle pohlaví za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících žáků dle pohlaví za výzvu 2021.
  • Tabulka 7: Porovnání počtu přijíždějících zaměstnanců dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2021.
  • Tabulka 8: Porovnání počtu přijíždějících žáků dle kraje vysílající instituce za výzvu 2021.