Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci přijíždějící do ČR

11. 11. 2020

Mobility KA101, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2019.        
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019.      
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)     
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2019.    
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2019.          
  • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019.      
  • Tabulka 7: Průměr a medián počtu dní mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019.