Erasmus+: Školní vzdělávání - účastníci přijíždějící do ČR

08. 04. 2021

Mobility KA101, výzvy 2014-2020, aktualizace: duben 2021

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020.                  
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 6: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 7: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 8: Průměr a medián počtu dní mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.