Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava - VET Mobility Charter - účastníci vyjíždějící z ČR

27. 09. 2021

Mobility KA116, výzvy 2016-2020, aktualizace: září 2021

 

Obsah

 • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2016-2020.                         
 • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2016-2020.                     
 • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2020.                                           
 • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2020.                                       
 • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2016-2020. (kategorizováno)        
 • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2016-2020. (kategorizováno)    
 • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvy 2016-2020.                        
 • Tabulka 8: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílajícího kraje za výzvy 2016-2020.                    
 • Tabulka 9: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2020
 • Tabulka 10: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2016-2020.
 • Tabulka 11: Porovnání počtu vyjíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2016-2020.             
 • Tabulka 12: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílající instituce za výzvy 2016-2020.                   
 • Tabulka 13: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílající instituce za výzvy 2016-2020.                               
 • Tabulka 14: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2016-2020.