Erasmus+: Odborné vzdělávání a příprava - účastníci vyjíždějící z ČR

25. 02. 2021

Mobility KA102, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

Obsah     

 • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019.  
 • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2019.  
 • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
 • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019. 
 • Tabulka 10: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019. 
 • Tabulka 11: Porovnání počtu vyjíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2019.
 • Tabulka 12: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019
 • Tabulka 13: Počet nedávných absolventů na dlouhých stážích za výzvy 2018-2019