Erasmus+: Odborné vzdělávání a příprava - účastníci vyjíždějící z ČR

10. 01. 2022

Mobility KA102, výzvy 2014-2020, aktualizace: leden 2022

Obsah     

 • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle oboru za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 5: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 6: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2020. (kategorizováno)
 • Tabulka 7: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 8: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílajícího kraje za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 9: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 10: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 11: Porovnání počtu vyjíždějících studentů a pracovníků dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
 • Tabulka 12: Porovnání počtu vyjíždějících studentů dle vysílající instituce 2014-2020.
 • Tabulka 13: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020.               
 • Tabulka 14: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.            
 • Tabulka 15: Počet nedávných absolventů na dlouhých stážích za výzvy 2018-2020.