Erasmus+: Mládež - účastníci vyjíždějící z ČR

11. 11. 2020

Mobility KA105, výzvy 2014 - 2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle přijímající země za výzvy 2014-2019.        
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle pohlaví za výzvy 2014-2019.      
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2019.  
  • Tabulka 4: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit mládeže a pracovníků s mládeží za výzvy 2014-2019.