Erasmus+: Mládež - účastníci vyjíždějící z ČR

10. 01. 2022

Mobility KA105, výzvy 2014 - 2020, aktualizace: leden 2022

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle kraje vysílající instituce za výzvy 2014-2020. 
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 5: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit mládeže a pracovníků s mládeží za výzvy 2014-2020.